Členovia výboru MO SRZ Sečovce

 
Výbor MO SRZ Sečovce:

Predseda:                            Mgr. Jozef Fedorčák

Podpredseda :                     Ing. Branislav Sojka

Tajomník:                             Ing. Branislav Sojka

Hospodár:                            Miroslav Balega

Pomocný hospodár:             Ing. Milan Lengyel

Účtovník:                             Ján Ferianec

Člen výboru:                        Ivan Talian

Člen výboru:                        Matúš Vartáš

 

 

Kontrolná a revízna komisia:

Predseda:                 Milan Vaľovský

Člen:                         Jozef Špavelko

Člen:                         Martin Antolik

 

Rybárska stráž:

Ing. Branislav Sojka - vedúci

Vladislav Drobňák

Slavomír Gašpar

Ján Paulovčák

Bc. Marián Paulovčák

Jozef Špavelko

Jakub Ďurkovič

 

 

Disciplinárna komisia:

Mgr. Peter Šimko

Jakub Ďurkovič

Peter Štempák