Závery z VČS

13.03.2019 10:18

Na Výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 10.3.2019 boli prijaté tieto zásadné uznesenia:

  1. Zákaz používať zavážacie a zakrmovacie loďky na rybníku v Sečovciac
  2. Pri súťaži Kaprársky maratón ak je nízka hladina vody bude obmedzený počet súťažiacich družstiev na max. 20. Vyberať sa bude podľa času prihlásenia sa do súťaže. Aby bol výber objektívny, záujemcovia sa môžu prihlasovať len e-mailom na adresu našej organizácie.
  3. Od roku 2020 bude cena miestneho povolenia pre člena MO SRZ Sečovce vo výške 40 €.
  4. Cena miestneho povolenia na rybolov MO SRZ Sečovce pre členov iných MO SRZ je stanovená na 50 €.