Ceny povolení na rybolov na rok 2019

14.01.2019 12:04

Vážení priatelia rybári,

nakoľko sa zvýšili odvody Rade SRZ, zmenili sa aj ceny povolení na rybolov na rok 2019. Nové ceny nájdete v priložených dokumentoch:

Deti.pdf (748819)
Dospelí.pdf (792736)
Dôchodcovia.pdf (420527)
Mládež 15 - 18 r. - študenti do 25 r..pdf (766222)