Naše revíry

Naša Miestna organizácia nedisponuje veľkým počtom revírov. O to viac sa snažíme o zarybňovanie kvalitnou násadou a množstvami ďaleko prevyšujúcimi minimálnu zarybňovaciu povinnosť. V našej správe sú zatiaľ tieto vody:

  • 4-3760-1-1 Vodná nádrž Sečovce - kaprový lovný revír, plocha 8,05 ha, hĺbka 0,5 - 3,8 m. Výskyt rýb: kapor, amur, zubáč, šťuka, sumec, sprievodné druhy - plotica, červenica, jalec, ostriež, slnečnica, sumček americký.

 

  • 4-3342-1-1 Rybník Dvorianky - kaprový lovný revír, plocha 1,2 ha. Výskyt rýb: kapor, amur, šťuka, sprievodné druhy - karas, belička, červenica, jalec. Lov rýb povolený CELOROČNE za dodržiavania individuálnej doby ochrany rýb. 

 

  • 4-2980-1-1 Trnávka č. 2 kaprový lovný revír, kam patrí:

                                - Čiastkové povodie Trnávky od cestného mosta v obci Vojčice po pramene. Dĺžka toku 36,4 km, hĺbka 0,05 - 2 m pri priemernej šírke toku 3 metre. Na toku je niekoľko umelo vytvorených hrádzí. Výskyt rýb: kapor, jalec, ostriež, hrúz obyčajný.

                                - Bačkovský potok od ústia po pramene. Dĺžka toku 7,4 km.

                                - Manov kanál má nízku prietočnosť hlavne v letných mesiacoch sa rybársky prakticky nevyužíva, ale slúži na neres sprievodných druhov rýb. Dĺžka toku 10,8 km.