Kalendár akcií na rok 2021

Výročná členská schôdza

Termín konania VČS MO SRZ Sečovce bude vyvesený na webovej stránke , facebookovej stránke a na nástenke pri kancelárii MO SRZ Sečovce. 
 

Brigády na rok 2021

Brigády v roku 2022 budú zverejnené ihneď po odsúhlasení výborom MO.

Termíny brigád:


 

Ostatné - mimoriadne brigády budú podľa potreby, oznámené budú na internetovej stránke, vývesnej tabuli MO, prostredníctvom mestského rozhlasu, resp. telefonicky.

 

Súťaž v love sumčeka 

Termín bude zverejnený ihneď po schválení výborom MO.

 

 

Pretek LRU plávaná 

Termín bude zverejnený ihneď po schválení výborom MO.

Časový rozpis pretekov:

8:00 - 8:30    Registrácia pretekárov

8:30 - 8:40    Žrebovanie lovných miest

8:40 -            Rozchod na lovné miesta a príprava

8:55              Vnadenie

9:00              Začiatok preteku

11:00            Ukončenie preteku - deti

12:00            Ukončenie preteku - dospelí

Po odvážení a zrátaní úlovkov bude vyhodnotenie súťaže a občerstvenie.

 

Medzinárodný deň detí 

 Termín bude zverejnený ihneď po schválení výborom MO.

 

Kaprársky maratón

Termín bude zverejnený ihneď po schválení výborom MO.

Časový rozpis preteku:

 

16:00 - 16:30 - Registrácia pretekárov

16:30 - 16:40 - Žrebovanie lovných miest

16:40 -          - Rozchod na lovné miesta a príprava

17:00 -          - Začiatok preteku

 

17:00 -          - Ukončenie preteku

Po odvážení a zrátaní úlovkov bude vyhodnotenie súťaže.

Schválené pravidlá preteku nájdete v Dokumentoch.

Prihlasovanie dvojčlenných súťažných tímov najneskôr  do 17:00 hod. e-mailom alebo telefonicky členom výboru MO SRZ Sečovce.