Dokumenty

Volebný poriadok platný od roku 2022

06.03.2022 12:30
Volebný poriadok SRZ.pdf (307254)

Ceny povolení na rybolov pre rok 2022

30.12.2020 00:00

Kaprový 48 hodinový maratón - previdlá pretekov platné od 2020

09.08.2020 12:38
Kaprový 48 hodinový maratón-pravidlá.pdf (211864)

Miestny rybársky poriadok MO SRZ Sečovce pre rok 2020

29.12.2019 11:33
Miestny rybársky poriadok MO SRZ Sečovce pre rok 2020

Smernica o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov

26.11.2019 15:28
Smernica o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov.pdf (403924)

MŽP SR-Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu

08.11.2019 15:26
MŽP SR-Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu.pdf (2560771)

Grafické znázornenie privlastňovania si rýb

10.06.2019 09:04
Grafické znázornenie privlastňovania si rýb vydané MŽP SR.

Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb

01.06.2019 15:24
Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb - final.pdf (204924)

Volebný poriadok základných organizácií SRZ a Návrh kandidáta do orgánu ZO SRZ

12.01.2018 11:44
- Do orgánov SRZ môže voliť a byť volený len člen SRZ starší ako 18 rokov - Každý kandidát do orgánu MO SRZ alebo náhradníka môže byť volený len s jeho súhlasom - Návrh kandidáta obsahuje nasledovné náležitosti: meno a priezvisko, titul trvalé bydlisko vek funkcia, do ktorej je kandidát...

Disciplinárny poriadok

26.09.2016 10:59
Disciplinárny poriadok v znení Dodatku č. 1.pdf (305580)

Výsledkové listiny súťaží

30.01.2015 11:13
Kaprársky maratón: Výsledková listina - 3.ročník - Kaprársky maratón 2012.pdf (240,1 kB) Výsledková listina - 4.ročník - Kaprársky maratón 2013.pdf (238,7 kB) Výsledková listina - 5. ročník - Kaprársky maratón 2014.pdf (119,7 kB) Výsledková listina - 6. ročník - Kaprársky maratón 2015 Výsledková...

Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže

16.01.2014 18:58
 Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže.pdf (379,9 kB)

Pravidlá súťaže v Love rýb udicou - plávaná

12.04.2013 23:43
Previdlá pretekov LRU plávaná.pdf (175,9 kB)

Zákon o vodách 364/2004 Z.z.

28.05.2012 09:00
zakonOvodach.pdf (253,2 kB)

Zákon o pytliactve

18.04.2012 00:18
Zákon o pytliactve.pdf (211,3 kB)

Organizačný poriadok

18.04.2012 00:17
Organizačný poriadok.pdf (276,8 kB)