Do pozornosti diskutujúcim

Diskusné fórum bolo založené za účelom vymieňania si názorov, postrehov, skúseností a pod. Nechcem diskusiu obmedzovať nutnosťou registrácie, len Vás chcem poprosiť o dodržiavanie aspoň základných zásad slušnosti. A mám jednu prosbu: Kto sa hanbí za svoje meno, nech tu radšej nepíše.

Ďakujem.

Jozef Hvozdík - správca stránky

Diskusné fórum

Dátum: 23.02.2020

Vložil: Kennethgof

Titulok: New home cleaning nyc

Cleaning homes or homes is a preferred service amongst proprietors of country houses. Keeping their tidiness is typically quite problematic and also challenging, because it is a large location of the facilities and the bordering area, there are numerous washrooms as well as rooms for different functions. Self-care for a country house can be quite difficult, considering that the process requires the availability of extremely various house chemicals, equipment and takes a great deal of time.

QUICKLY As Well As EFFECTIVELY
We aim not to lose time, yet at the same time do not hurry to the hinderance of the result. Our group contains specialists of the highest degree in all locations.

STRAIGHTFORWARD RATES WITHOUT CONCEALED SUPPLEMENTS

Our costs are dealt with as well as depend just on the location. We assure the security of the cost approximately a cent.

TIME PLAYS ROLE

We value the moment as well as recognize a great deal concerning the advantages. We settle on the phone and come immediately to clean.

Firms currently have all the needed cleaning devices, cleaning items of European high quality and also experienced personnel who can quickly cope with even the most difficult discolorations. Before participating in a agreement, the manager as well as the client determine the whole plan of services, whether it is just basic or detailed cleaning, whether additional window cleaning or upholstered furniture is required. Leave a request, and our manager will certainly answer concerns, motivate you on a set of services as well as compute the price of cleansing totally free. We invite you to cooperate.

In home cleaning company - excellent
[url=https://maidsmanhattan.club/maid-service-staten-island/]Maid service island[/url]
- it is actually effortless, hassle-free and affordable along with our firm.
Count on the sanitation innovators to residence cleansing Brooklyn! Our company make use of expert soaps and also specialized tools of worldwide manufacturers in our job and also do an outstanding task along with cleansing of any difficulty.

[url=https://maidsmanhattan.club/][size=8]Working as a housekeeper nyc[/size][/url]

Collaboration with the firm is the guarantor of an impressive, financially rewarding as well as effective cleansing of expert residence cleansing and also surrounding locations. Presently, home cleaning services from our company are used in New Jacket. Cherish as well as you the true perks and useful advantages of our organisation plan.

Through signing a long-term service deal with us, you will have the capacity to desert the need to preserve a sizable staff of technical personnel, which, subsequently, are going to enhance prices. The expense of the complicated, daily, basic house cleansing of Staten Isle, executed through our workers, are going to regularly be actually less than the price of wages for cleaning services, the investment of cleansing products and also devices.

[size=6]Local home cleaners ny[/size]

Leave a request on the internet site, specify your label or even firm title, get in touch with contact number and day of intended cleansing, leave your wants and also requirements in a message to the supervisor if necessary, at that point our professional is going to contact you in the least opportunity as well as specify the time, opportunity and also workplace!

Dátum: 23.02.2020

Vložil: belleMAIVA

Titulok: How to disable singature?

Hi :). I am from Netherlands and i don't know how can i disable my signature? Regards :)

Dátum: 22.02.2020

Vložil: MixfRarf

Titulok: i am looking for help

hi guys :). I am looking for help for me and my girl. i am from France

Dátum: 28.12.2019

Vložil: Vlado S

Titulok: listok

Kedy začnete predávať rybárske povolenia, sezóna začína 1.1.2020

Dátum: 11.09.2018

Vložil: Peter

Titulok: Fotopasca

Dobrý deň, pred nejakým časom som sa dozvedel o tom, že okolo rybníka v Sečovciach boli inštalované fotopasce, resp. skryté kamery. Chcem sa spýtať, na základe akého zákona je použitie takýchto technických zariadení oprávnené, resp. či to nie je protizákonné.
Ako je v takomto prípade chránené súkromie sledovanej osoby?
Akú mám istotu, že ma kamera nesníma, keď napr. vykonávam osobnú potrebu alebo iné intímne činnosti potrebné pri dlhšom pobyte v prírode?
Ďakujem.

Dátum: 14.09.2018

Vložil: Jozef

Titulok: Re:Fotopasca

Fotopasce sú osadené za účelom zdokumentovania protiprávneho konania pri výkone rybárskeho práva. Tak isto slúžia na zistenie znečisťovateľov okolia rybníka. Takýto záznam nemá dôkaznú hodnotu a slúži len na informačné účely hospodárov a rybárskej stráže.
Vykonávanie "intímnych činností" rybármi a návštevníkmi rybníka nikoho nezaujíma a fotopasce sú umiestnené tak, aby takéto miesta snímali čo najmenej, resp vôbec, ale oznámenie ich osadenia by bolo kontraproduktívne.

Dátum: 17.09.2018

Vložil: JanoF

Titulok: Re:Fotopasca

Dobrý deň Peťo, áno sú tam fotopasce, nie sú na to, aby sme vedeli „koľkokrát počas rybačky cikáš“ ale na to, aby sme dokázali znížiť a ubrzdiť nekalú činnosť niektorých našich vraj „tiež rybárov a mäsiarov a znečisťovateľov.“ Chceš mi povedať, že sa Ti príjemné sedí na brehu medzi odpadkami a výkalmi? Takéto zábery sa nedajú použiť ani v trestnom ani priestupkovom konaní, ale sú informatívne pre hospodára, RS a poriadkovú komisiu, vedia na koho sa zamerať...... Intímne činnosti nespomínaj, lebo ak si na rybách, tak sa venuj lovu.... Nič v zlom, ber to v dobrom, čo som Ti napísal, ale ak máš radu, ako zlepšiť poriadok na rybníku a zastaviť mäsiarov, tak príď, osobne Ti poďakujem, respektíve Ti aj miesto prenechám, chce to veľa nákladov a osobného voľňa...... Ak chceš ozvi sa mi pokecáme.
Dík za pochopenie.

Dátum: 21.09.2018

Vložil: Peter

Titulok: Re:Re:Fotopasca

Ďakujem vám za odpovede, ale aj tak som sa nedozvedel, či osadenie fotopascí nie je protizákonné, respektíve na základe ktorého zákona je to dovolené. Nemusí byť taký priestor označený, že je monitorovaný?
Ďakujem.

Dátum: 24.09.2018

Vložil: milan

Titulok: Re:Re:Re:Fotopasca

Zdravim Vas. Skusim vam to vysvetlit nasledovne : V prvom rade danú problematiku bude všeobecne zastrešovať Občiansky zákonník, konkrétne § 11 až 13 uvedeného zákona. Majiteľ fotopasce nemá úmysel ďalej uchovávať a spracúvať osobné údaje a preto by som Zákon o ochrane osobných údajov prioritne neriešil. Podľa Občianskeho zákonníka a daných § má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Každá osoba má teda právo, aby vytvorením a použitím fotografie (napr. predaj alebo zverejnenie) nebolo zasiahnuté do jej súkromia alebo aby fotografiou nebola porušená ochrana prejavov jej osobnej povahy (napr. podoby, tanca, spevu) a teda obrazové snímky alebo podobizne týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.Vzhľadom na okolnosti prípadu, možno za privolenie považovať aj nevýslovný súhlas, teda strpenie fotografovania, ak to nevzbudzuje pochybnosť, že táto osoba takto súhlasila s fotografovaním (podľa mňa napr. vedomý vstup do vyznačeného priestoru, kde je fotopasca) Súhlas osoby sa nevyžaduje v prípade tzv. zákonných licencií ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby, na evidenčné účely) na vedecké účely, na umelecké účely,pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Avšak aj v prípade privolenia fyzickej osoby a tiež v prípade existencie uvedených licencií musí forma, rozsah i spôsob použitia vždy zodpovedať účelu, pre ktorý bolo privolenie dané, resp. pre ktorý bola ustanovená niektorá z príslušných licencií. V opačnom prípade by išlo o neoprávnený zásah v zmysle § 13 Občianskeho zákonníka. Čo je však dôležité, podľa môjho názoru ak osoba na fotografii nie je identifikovateľná, potom nemožno hovoriť o zásahu do jej súkromia a fotografiu možno vyhotoviť a použiť neobmedzene a to aj s poukazom na výklad zákona v § 12 Občianskeho zákonníka, kde obrazovú snímku definuje ako identifikovateľným spôsobom zachytené (snímané) podoby fyzických osôb. Pokiaľ je na snímke len niekto koho nemožno identifikovať, ani by som to neriešil. Pokiaľ navyše človek fotografiu ďalej nepoužije, je spôsobenie ujmy viac ako diskutabilné a neviem si predstaviť akú ujmu by súd poškodenému priznal. Na druhej strane keď to pritiahnem za vlasy, človek, ktorý by si ľudí snímaných prostredníctvom fotopasce cieľavedome ukladal na pc, by mal tieto údaje spracovávať v režime Zákona o ochrane osobných údajov ( čo nik z nás to nerobí a nemá ani záujem to robiť , veď na čo by nám boli fotky ,, intímneho charakteru ´´ ). Čo sa týka obmedzenia osobnej slobody, je to úplne iný, zaisťovací inštitút, ktorého zákonné použitie definuje najmä Trestný poriadok a Zákon o Policajnom zbore. (v negatívnom vymedzení aj Trestný zákon v podobe príslušných TČ). Čo sa týka použiteľnosti nasnímaného TČ bez upozornenia páchateľa resp. osôb, že daný priestor je monitorovaný, v súčasnej právnej a justičnej praxi sa takto získaný dôkaz veľmi nepripúšťa, aj keď súd dôkazy hodnotí voľne a napr. v Čechách už existuje rozhodnutie, kedy bol takto získaný dôkaz uznaný, pretože súd podľa môjho názoru správne konštatoval, že právo páchateľa na ochranu súkromia, resp. osobnosti nemôže byť v takomto špecifickom prípade nadradené verejnému záujmu objasniť trestný čin a potrestať jeho páchateľa. Každopádne takéto snímky polícii vedia pomôcť v rámci operatívno pátracej činnosti či forme informácie hoc aj ako dôkaz použité následne nebudú, pretože majú aspoň indície, ktorým smerom sa odpichnúť. Zvyšok už je len šikovnosťou vyšetrovateľa resp. OČTK, aké na daný prípad povolené inštitúty Trestného poriadku využijú spôsobom, aby trestný čin páchateľovi preukázali aj bez snímky z fotopasce.

Dátum: 24.09.2018

Vložil: milan

Titulok: Re:Re:Re:Re:Fotopasca

Naozaj nám nejde o dokumentovanie ,,intímnych činností´´ ludí pohybujúcich sa v okolí rybnika. Ide nám len o to že nemôžme byť nonstop 24 hodín prítomný na danom revíri a dbať o ochranu a poriadok. získané fotografie niesú archivované a neslúžia na nijakú propagáciu či očierňovanie ludí. Ide čisto len a len o informovanie hospodárov a RS ohľadom znečistovatelov a neporiadnikov aby sme vedeli na koho sa viac zamerať nakoľko rečí typu že to bol ten a ten a vtedy a vtedy tie su nám na nič. Ale vezmime si taký príklad : Ste v lese na hubách a o danej fotopasci ani len netušíte že je tam nainštalovaná a zaznamená vás . Pri vstupe do lesa tiež nemáte žiadne informačné tabuľky. A že tých fotopascí je po lese až až . Dozviete sa o tom a čo teraz ? na koho sa obratite ?

Dátum: 07.12.2016

Vložil: Laci Báči

Titulok: Podmienky získania RL

Zdravím,
chcem sa opýtať aký je presný postup pri získaní rybarskeho povolenia pre nového člena na rok 2017. Aké všetky povolenia/kolky treba kúpiť a kde ich kúpiť? Kedy a kde budú skušky a kde sa treba prihlásiť?

Za odpoveď ďakujem.

S pozdravom Laci

Dátum: 08.12.2016

Vložil: JanoF

Titulok: Re:Podmienky získania RL

Laci Báči, nakoľko nie je zrejmé o akú vekovú kategóriu sa jedná najlepšie bude ak kontaktuješ jedného z hospodárov a on Ti vysvetlí všetko dopodrobna. tel. čísla máš na ľavej strane v kontaktoch.

Dátum: 28.06.2016

Vložil: JanoF

Titulok: Anonymita

Ak niekto nevie, kto je JanoF, tak v pohode sa predstavím. Je to Jano Ferianec. Tiež nemám problém napísať svoje meno k svojmu názoru, lebo ak som o ňom presvedčený, že v ňom mám pravdu, tak nie je dôvod sa skrývať. No a myslím si, že nikto nikomu ruku neodtrhol ak napísal aj nejaký mylný názor. Práve naopak, vtedy aspoň človek vie o koho ide a skôr mu to môže vysvetliť, že to nie je tak ako si myslí. Nakoľko tuná to potom už začína priostrovať, lebo nikto nevie napísať svoj názor tak dokonale, ako keď si to budeme vysvetľovať osobne, nakoľko tuná chýba mimika tváre, čo je dosť podstatné pri vysvetľovaní, lebo niekedy stačí pri vyslovení vety sa usmiať a hneď je pochopená inakšie, ako tá istá veta, keď je napísaná.
Uf ale som sa rozkecal haha.
Ale veď nie je ľuďom výslovné zakázané, alebo znemožnené napísať svoj názor aj pod prezívkou, no nebolo by od veci, pokiaľ niekomu niečo nie je jasné a je to rozsiahlejšie, alebo na dlhšiu debatu, skontaktovať hocikoho z výboru, prípadne sa opýtať, kedy je najbližšia schôdza výboru a nech príde, družne pokecáme vysvetlíme a vyhneme sa nezrovnalostiam.
Čestne prehlasujem, že v kancelárii gilotínu nemáme a ešte sme nikoho nesťali za to, že sa niečo opýtal haha.
Radi sa budeme venovať komukoľvek, veď od toho sme tu.

Ale už naozaj stačí.
Prajem veľa pekných úlovkov.

Dátum: 02.05.2016

Vložil: Kamil Oboril st.

Titulok: Všeobecná reakcia

Janko....Ak chceš, všeobecne oživiť diskusiu na tomto fóre, tak umožni členom anonymitu- formou nicku..... bohužiaľ doba je zlá....ľudia sa boja..... Anonymita im umožní, fakt slobodne vyjadriť svoj názor či už pozitívny a zvlášť ten negatívny, či už na prácu výboru, alebo čo ich hnevá-,,serie´´v rámci rybárskeho práva, práce výboru a pod....Ja osobne som s prácou výboru spokojný.Hovorím za seba. Je vidieť, že tam sú zanietení, fundovaní ľudia, ktorí chcú, aby to klapalo.Ale ináč to nepôjde....ako so m už napísal v úvode.

Dátum: 02.05.2016

Vložil: Kamil Oboril st.

Titulok: Re:Všeobecná reakcia

Apropo...kto je ,,Jozef´´??? správca diskusného fóra....nie je to v rozpore spravidlami.....,,Kto sa hanbí za svoje meno, nech tu radšej nepíše....????

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pridať nový príspevok