Dátum: 14.09.2018

Vložil: Jozef

Titulok: Re:Fotopasca

Fotopasce sú osadené za účelom zdokumentovania protiprávneho konania pri výkone rybárskeho práva. Tak isto slúžia na zistenie znečisťovateľov okolia rybníka. Takýto záznam nemá dôkaznú hodnotu a slúži len na informačné účely hospodárov a rybárskej stráže.
Vykonávanie "intímnych činností" rybármi a návštevníkmi rybníka nikoho nezaujíma a fotopasce sú umiestnené tak, aby takéto miesta snímali čo najmenej, resp vôbec, ale oznámenie ich osadenia by bolo kontraproduktívne.

Pridať nový príspevok