Archív článkov

Školenie nových členov

06.03.2022 12:36
Vážení priatelia, záujemci o členstvo v MO SRZ Sečovce.  Týmto Vám oznamujem , že školenie nových členov sa uskutoční dňa 1.4.2022 v kancelárii MO SRZ Sečovce so začiatkom o 18:00.  Skúšky nových členov sa uskutočnia dňa 8.4.2022 v kancelárii o 18:00. 

Volebný poriadok platný od roku 2022

06.03.2022 12:30
Volebný poriadok SRZ.pdf (307254)

Ceny povolení na rybolov pre rok 2022

30.12.2020 00:00

Kaprový 48 hodinový maratón - previdlá pretekov platné od 2020

09.08.2020 12:38
Kaprový 48 hodinový maratón-pravidlá.pdf (211864)

Miestny rybársky poriadok MO SRZ Sečovce pre rok 2020

29.12.2019 11:33
Miestny rybársky poriadok MO SRZ Sečovce pre rok 2020

Smernica o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov

26.11.2019 15:28
Smernica o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov.pdf (403924)

MŽP SR-Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu

08.11.2019 15:26
MŽP SR-Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu.pdf (2560771)

Grafické znázornenie privlastňovania si rýb

10.06.2019 09:04
Grafické znázornenie privlastňovania si rýb vydané MŽP SR.

Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb

01.06.2019 15:24
Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb - final.pdf (204924)

Závery z VČS

13.03.2019 10:18
Na Výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 10.3.2019 boli prijaté tieto zásadné uznesenia: Zákaz používať zavážacie a zakrmovacie loďky na rybníku v Sečovciac Pri súťaži Kaprársky maratón ak je nízka hladina vody bude obmedzený počet súťažiacich družstiev na max. 20. Vyberať sa bude podľa...
Záznamy: 1 - 10 zo 25
1 | 2 | 3 >>