Archív článkov

Termín spracovania kalamity-žiadosť o informovanie členov

13.06.2019 08:33
V prílohe je list od Lesov SR, š.p. Banská Bystrica. Jedna sa o upratanie spadnutých stromov na VN Zempl. Šírava - Prímestská oblasť  Upozorňujeme  športových rybárov, aby v čase uvedenom v liste nelovili v tejto časti smerom k Výpustnému kanálu (viď mapka)....

Grafické znázornenie privlastňovania si rýb

10.06.2019 09:04
Grafické znázornenie privlastňovania si rýb vydané MŽP SR.

Závery z VČS

13.03.2019 10:18
Na Výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 10.3.2019 boli prijaté tieto zásadné uznesenia: Zákaz používať zavážacie a zakrmovacie loďky na rybníku v Sečovciac Pri súťaži Kaprársky maratón ak je nízka hladina vody bude obmedzený počet súťažiacich družstiev na max. 20. Vyberať sa bude podľa...

Školenie a skúšky nových členov

30.01.2019 13:10
Vážení priatelia, záujemcovia o členstvo v SRZ. Hospodári MO SRZ Sečovce oznamujú, že školenie nových členov sa uskutoční 2. apríla 2019 o 18:30 hod. v kancelárii MO SRZ Sečovce. Skúšky nových členov sa uskutočnia 9. apríla 2019 o 18:30 hod. v kancelárii MO SRZ Sečovce.

Ceny povolení na rybolov na rok 2019

14.01.2019 12:04
Vážení priatelia rybári, nakoľko sa zvýšili odvody Rade SRZ, zmenili sa aj ceny povolení na rybolov na rok 2019. Nové ceny nájdete v priložených dokumentoch: Deti.pdf (748819) Dospelí.pdf (792736) Dôchodcovia.pdf (420527) Mládež 15 - 18 r. - študenti do 25 r..pdf (766222)  

Volebný poriadok základných organizácií SRZ a Návrh kandidáta do orgánu ZO SRZ

12.01.2018 11:44
- Do orgánov SRZ môže voliť a byť volený len člen SRZ starší ako 18 rokov - Každý kandidát do orgánu MO SRZ alebo náhradníka môže byť volený len s jeho súhlasom - Návrh kandidáta obsahuje nasledovné náležitosti: meno a priezvisko, titul trvalé bydlisko vek funkcia, do ktorej je kandidát...

Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov na rok 2018

12.01.2018 11:35
Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov.pdf (631397)

SRZ - Rada Žilina na Facebooku

16.01.2017 10:33
Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina okrem oficiálnej stránky SRZ zriadila aj stránku na Facebooku, kde sa môžete dozvedieť nové informácie o činnosti SRZ. https://www.facebook.com/Slovensk%C3%BD-ryb%C3%A1rsky-zv%C3%A4z-1771185463093975/.

Disciplinárny poriadok

26.09.2016 10:59
Disciplinárny poriadok v znení Dodatku č. 1.pdf (305580)

Kaprársky 48 hodinový maratón - pravidlá súťaže

14.03.2016 14:24
Kaprársky 48 hodinový maratón - pravidlá súťaže platné od 2016.pdf (74628)
Záznamy: 1 - 10 zo 22
1 | 2 | 3 >>