Archív článkov

Ceny povolení na rybolov pre rok 2021

30.12.2020 00:00

Kaprový 48 hodinový maratón - previdlá pretekov platné od 2020

09.08.2020 12:38
Kaprový 48 hodinový maratón-pravidlá.pdf (211864)

Miestny rybársky poriadok MO SRZ Sečovce pre rok 2020

29.12.2019 11:33
Miestny rybársky poriadok MO SRZ Sečovce pre rok 2020

Smernica o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov

26.11.2019 15:28
Smernica o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov.pdf (403924)

MŽP SR-Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu

08.11.2019 15:26
MŽP SR-Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu.pdf (2560771)

Termín spracovania kalamity-žiadosť o informovanie členov

13.06.2019 08:33
V prílohe je list od Lesov SR, š.p. Banská Bystrica. Jedna sa o upratanie spadnutých stromov na VN Zempl. Šírava - Prímestská oblasť  Upozorňujeme  športových rybárov, aby v čase uvedenom v liste nelovili v tejto časti smerom k Výpustnému kanálu (viď mapka)....

Grafické znázornenie privlastňovania si rýb

10.06.2019 09:04
Grafické znázornenie privlastňovania si rýb vydané MŽP SR.

Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb

01.06.2019 15:24
Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb - final.pdf (204924)

Závery z VČS

13.03.2019 10:18
Na Výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 10.3.2019 boli prijaté tieto zásadné uznesenia: Zákaz používať zavážacie a zakrmovacie loďky na rybníku v Sečovciac Pri súťaži Kaprársky maratón ak je nízka hladina vody bude obmedzený počet súťažiacich družstiev na max. 20. Vyberať sa bude podľa...

Školenie a skúšky nových členov

30.01.2019 13:10
Vážení priatelia, záujemcovia o členstvo v SRZ. Hospodári MO SRZ Sečovce oznamujú, že školenie nových členov sa uskutoční 2. apríla 2019 o 18:30 hod. v kancelárii MO SRZ Sečovce. Skúšky nových členov sa uskutočnia 9. apríla 2019 o 18:30 hod. v kancelárii MO SRZ Sečovce.
Záznamy: 1 - 10 zo 24
1 | 2 | 3 >>