Vitajte na stránke MO SRZ Sečovce

Na našej  stránke chceme návštevníkov informovať o aktuálnom dianí v našej organizácii, aktivitách a novinkách. Uvedené informácie nie sú určené len členom našej Miestnej organizácie, ale všetkým záujemcom, ktorí majú radi posedenie pri vode, alebo sa rozhodujú, že rozšíria naše rady.

 

Hospodári MO SRZ Sečovce oznamujú, že výdaj povolení na lov rýb na rok 2022 bude od 1.4.2022 do 30.4.2022 len každý PIATOK v čase od 18:00 do 19:00 v kancelárií MO SRZ Sečovce. Od 1.5.2022 bude výdaj realizovaný po telefonickom dohovore s hospodármi. Dňa 15.4.2022 sa výdaj neuskutoční . 

 

 

 

 

Termín konania VČS sa z dôvodu pandemických opatrení prekladá na termín na 24.4.2022. Zároveň informujeme členov ktorí by mali záujem kandidovať za člena výboru aby sa dostavili do kancelárie vypísať prihlášku v čase výdaja povolení.  Program VČS bude zverejnený 15 dní pred konaním schôdze na webovej stránke na facebookej stránke a na nástenke pri kancelárií MO SRZ Sečovce. Prihlášku je možné podať aj za iného člena organizácie avšak iba s jeho potvrdeným súhlasom.Viac informácií sa dozviete vo Volebnom poriadku ktorý nájdete v sekcii Dokumenty.

 

 

 

Termíny súťaží a brigád sa dozviete v sekcii Kalendár akcií.

 

 

Hospodár MO SRZ Sečovce oznamuje členom že výdaj povolení je každý utorok a piatok v čase od 18:00 do 19:00 v kancelárii MO.  Potrebné priniesť so sebou brigádnický preukaz a nutné prekrytie dýchacích ciest respirátorom FFP2.  

 

Ceny povolení ostávajú rovnaké ako v roku 2021. Ceny nájdete v sekcii Dokumenty. 

 

 

 

 

 

 

 

DOLEŽITÝ OZNAM !!!! 

 

Dňa 12.11.2021 prebehlo zarybnenie našich revírov násadou kapra K3.  Z tohto dôvodu je na našich revíroch Zákaz privlastnenia si úlovku kapra rybničného v termíne od 12.11.2021 do 27.11.2021.  Revír 4-3760-1-1 VN Sečovce bol zarybnený násadou kapra o veľkosti K3 o váhe 1000kg , VN Dvorianky 4-3342-1-1 zarybnený kaprom K3 o váhe 100kg. Kapra si môžete privlastniť odo dňa 27.11.2021.

 

 

 

 

 

 

 

V čase konania súťaže Kaprový maratón 2021 platí pre nesúťažiacich všeobecný zákaz lovu n VN Sečovce v čase od 27.8.2021 od 17:00 do 29.8.2021 do 17:00. 

 

 

 

 

 

Zo zdravotných dôvodov sa povolenia na lov ryb budú vydávať od 9.2.2021

 

 

 

Zo zdravotných dôvôdov je výdaj povolení prerušený do 2.3.2021.  

 

 

 

OZNAM 

Vzhľadom na zlú pandemickú situáciu a zákazu zhromažďovania sa Výročná členská schôdza neuskutoční v plánovanom termíne. Na jej uskutočnenie je predĺžený termín do 30.9.2021. Termín konania VČS MO SRZ Sečovce bude vyvesený na webovej stránke , facebookovej stránke a na nástenke pri kancelárii MO SRZ Sečovce.  Ďakujeme za porozumenie.

 

 

 

 

Cena povolenia na lov rýb pre rok 2021 ostáva rovnaká ako to bolo v roku 2020.

 

 

 

 

Dôležitý oznam

Hospodári MO SRZ Sečovce oznamujú členom,že výdaj povolení na lov rýb pre rok 2021 bude prebiehať každý utorok a piatok v čase od 18:00 do 19:00 v kancelárii MO SRZ Sečovce. Prosíme o prísne dodržiavanie hygienických opatrení a pri čakaní na chodbe aby ste dodržiavali 2m rozostupy medzi sebou. Výdaj povolení začína dňa 30.12.2020

 

 

 

 

 

Akcia Medzinárodný deň detí ktorá sa mala konať dňa 07.06.2020 je zrušená ! 

 

OZNAM 

Hospodári MO SRZ Sečovce oznamujú, že výdaj povolení na lov rýb pre rok 2020 je od mesiaca Jún po telefonickej dohode s niektorým z hospodárov MO.

Výdaj povolení 

Hospodári MO SRZ Sečovce oznamujú svojím členom, že výdaj povolení na rok 2020 pokračuje  každý piatok v čase od 18:00 do 19:00
 
 
 
 
 
 
 
Oznam pre členov MO SRZ Sečovce

Výbor MO SRZ Sečovce oznamuje svojím členom že brigáda ktorá sa má uskutočniť dňa 25.4.2020 je ZRUŠENÁ !

 

Súťaž v love sumčeka amerického a súťaž v LRU-plávaná sú ZRUŠENÉ !

 

Školenie a skúšky nových členov sú preložené na neurčito. O termíne školenia budú uchádzači kontaktovaní. 

 
 
 
 
 
 
 
Dôležitý oznam !!!
Vzhľadom k mimoriadnej situácii vyhlásenej na Slovensku bolo v tejto súvislosti prijaté opatrenie aj v MO SRZ Sečovce na základe odporúčania Rady SRZ a to tak že:
  1. 1. Výdaj šekov a povolení na rok 2020 sa dnešným dňom t.j. 13.3.2020 prerušuje do konca mesiaca marec.
  2.  
  3. 2. Výdaj šekov a povolení bude pokračovať až od 3.4.2020
  4.  
  5. 3. Lehota na zaplatenie členského príspevku sa týmto predĺžuje do konca apríla 2020.
  6.  
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom výdaja šekov a povolení kontaktujte niektorého z hospodárov našej MO.
Za porozumenie ďakujeme
 
 
 
 
 

Pozvánka

Týmto pozývame všetkých členov MO SRZ Sečovce na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 8.3.2020 v reštaurácii Sportcafé na Kolárovej ulici v Sečovciach so začiatkom o 9:00 hod. s týmto programom  

 

Na podstránke Dokumenty sú zverejnené ceny povolení na rybolov na rok 2020.

Taktiež je tam zverejnený Miestny rybársky poriadok pre rok 2020.

Povolenia na rybolov sa budú vydávať v kancelárii MO SRZ Sečovce od 7.1.2020 každý utorok a piatok od 18:00 do 19:00 hod.

 
 

Grafické znázornenie privlastňovania si rýb a komentáre MŽP SR

je umiestnené v dokumentoch.
 
 
 

Nový zákon o rybárstve

Od 1.1.2019 sa rybári pri výkone rybárskeho práva riadia novými predpismi - Zákonom o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a  Vykonávacou vyhláškou MŽP SR č. 381/2018 .

Z tohto dôvodu bol vypracovaný pracovný materiál s výberom najdôležitejších zmien, ktorý by mohol slúžiť ako pracovná pomôcka pre rybárov počas oboznamovania sa s aktuálne platnou legislatívou. Nájdete ho TU:

Vo vlastnom záujme Vám odporúčame dôsledné naštudovanie kompletného znenia Zákona č. 216/2018 Z.z. a Vyhlášky MŽP SR č. 381/2018.

Na tomto odkaze si môžete pozrieť plné znenie Zákona:

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/216/20190101
 

Podstránka - Vaše úlovky

Pre oživenie stránky a povzbudenie súťaživosti by sme boli veľmi radi, keby  ste sa pochválili svojimi úlovkami a podelili sa s ostatnými rybármi o informácie, kde, za akých okolností, s použitím akého náčinia a pod. bola ryba ulovená. Svoje príspevky posielajte na e-mailovú adresu organizácie: mosrzsecovce@gmail.com. Fotografie posielajte ako samostatnú prílohu.

Ďakujeme a tešíme sa na vaše fotografie.

 

Vážení rybári

Dňa 23.4.2018 bola medzi MO SRZ Trebišov a MO SRZ Sečovce podpísaná nová dohoda o užívaní revírov Ondava a Topľa - od hrádze pri obci Božčice po sútok s Ondavodu pre členov MO SRZ Sečovce s miestnym povolením na rybolov. Dohoda je podpísaná na obdobie 4 rokov.

 

Pre záujemcov o prácu v rybárskej stráži

Nakoľko sa uvažuje o zvýšení počtu členov rybárskej stráže, záujemcovia o túto prácu môžu posielať svoje prihlášky na e-mail uvedený v kontaktoch. Prihláška by mala obsahovať základné údaje o žiadateľovi; kontakt pre poštu, telefón, e-mail; odkedy je členom SRZ resp. MO a tiež ochotu a možnosť dopravy na výkon kontroly na všetkých našich revíroch.

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!

Na základe sťažností občanov a listu starostky obce Trnávka žiadame všetkých rybárov o dodržiavanie §21 Zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, ktorý hovorí: "Pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty, z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov, vozidlo vchádzajúce na cestu musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo cestu".

Teda v prípade, že je poľná cesta rozbahnená, je vhodnejšie opúšťať rybník cestou okolo vodárne, kde najväčšia časť blata zostane na ceste medzi rybníkom a hlavnou cestou. Pokiaľ niekto musí odchádzať v takomto prípade cez obec Trnávka, očistite si láskavo kolesá pred tým, než vojdete do obce. V opačnom prípade nás obec upozorňuje, že prijme opatrenia na zamedzenie prístupu k vodnej nádrži.

Ďakujeme za porozumenie.

Výbor MO SRZ Sečovce.

 

Tričká s logom našej MO SRZ

Vážení priatelia, rybári.

Kliknutím na tento riadok si môžete prečítať bližšie informácie k objednaniu tričiek s logom našej MO SRZ.

 

Deti a mládež, ktorí sa chcú stať rybármi

nech kontaktujú pani Mitrovú v Centre voľného času v Sečovciach. Po absolvovaní príslušných predpísaných školení sa vykonajú skúšky.