Vitajte na stránke MO SRZ Sečovce

Na našej  stránke chceme návštevníkov informovať o aktuálnom dianí v našej organizácii, aktivitách a novinkách. Uvedené informácie nie sú určené len členom našej Miestnej organizácie, ale všetkým záujemcom, ktorí majú radi posedenie pri vode, alebo sa rozhodujú, že rozšíria naše rady.

 

Vážení priatelia, rybári,

Výročnú členskú schôdzu máme úspešne za sebou.

Boli zvolení členovia výboru a Kontrolnej a revíznej komisie MO SRZ Sečovce na nadchádzajúce 4 ročné obdobie. Zloženie výboru MO a Kontrolnej a revíznej komisie nájdete v podstránke Organizácia.

Fotografie z VČS sú vo fotogalérii.

 

Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku

Koncom roka 2017 bola spustená petícia za záchranu rybárstva. Viac informácií na podstránke Aktuálne. Petíciu môžete podporiť elektronicky, osobne pri preberaní povolenia na rybolov na rok 2018 v kancelárii MO SRZ Sečovce, petičné hárky budú k dispozícii aj na Výročnej členskej schôdzi.

Ďakujeme za podporu spoločného záujmu.

 

 

Vydávanie povolení na rybolov na rok 2018

Hospodári MO SRZ Sečovce oznamujú, že výdaj povolení na rok 2018 bude prebiehať od 2.1.2018 do 31.3.2018 každý utorok a piatok v čase od 18:00 do 19:00 hod.

Od 31.3.2018 do 15.5.2018 len v piatok v čase od 18:00 do 19:00 hod., a od 15.5.2018 len po telefonickom dohovore s niektorým z hospodárov. Ceny povolení sa nemenia, zostáva v platnosti cenník povolení z roku 2016, ktorý nájdete na podstránke Dokumenty.

Ďakujeme za pochopenie.

                                                            Hodpodári MO SRZ Sečovce

 

V podstránke Aktuálne nájdete nové informácie ohľadom prijímania nového zákona o rybárstve.

Vážení rybári,

SRZ - Rada Žilina upozorňuje na veterinárne opatrenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš č. 1649/2017 a neodporúča privlastňovanie si úlovkov boleňa dravého uloveného vo vodnej nádrži Liptovská Mara. V rámci vykonaného vyšetrenia bolo vo vzorke boleňa dravého zaznamenané prekročenie maximálnej hodnoty obsahu ortuti.

 

Pre záujemcov o prácu v rybárskej stráži

Nakoľko sa uvažuje o zvýšení počtu členov rybárskej stráže, záujemcovia o túto prácu môžu posielať svoje prihlášky na e-mail uvedený v kontaktoch. Prihláška by mala obsahovať základné údaje o žiadateľovi; kontakt pre poštu, telefón, e-mail; odkedy je členom SRZ resp. MO a tiež ochotu a možnosť dopravy na výkon kontroly na všetkých našich revíroch.

Vážení priatelia, rybári

Nakoľko sa chystá novelizácia Stanov SRZ, žiadame členov, aby si pripravili svoje pripomienky resp. návrhy na zmenu Stanov SRZ, ktoré je potrebné predniesť členom výboru e-mailom alebo osobne v kancelárii MO SRZ Sečovce. Termín najbližšej výborovej schôdze je v podstránke Aktuálne.

 

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!

Na základe sťažností občanov a listu starostky obce Trnávka žiadame všetkých rybárov o dodržiavanie §21 Zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, ktorý hovorí: "Pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty, z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov, vozidlo vchádzajúce na cestu musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo cestu".

Teda v prípade, že je poľná cesta rozbahnená, je vhodnejšie opúšťať rybník cestou okolo vodárne, kde najväčšia časť blata zostane na ceste medzi rybníkom a hlavnou cestou. Pokiaľ niekto musí odchádzať v takomto prípade cez obec Trnávka, očistite si láskavo kolesá pred tým, než vojdete do obce. V opačnom prípade nás obec upozorňuje, že prijme opatrenia na zamedzenie prístupu k vodnej nádrži.

Ďakujeme za porozumenie.

Výbor MO SRZ Sečovce.

 

Tričká s logom našej MO SRZ

Vážení priatelia, rybári.

Kliknutím na tento riadok si môžete prečítať bližšie informácie k objednaniu tričiek s logom našej MO SRZ.

 

Deti a mládež, ktorí sa chcú stať rybármi

nech kontaktujú pani Mitrovú v Centre voľného času v Sečovciach. Po absolvovaní príslušných predpísaných školení sa vykonajú skúšky.

             

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!

Na základe dohody s MO SRZ Trebišov, majú naši členovia možnosť uplatňovať výkon rybárskeho práva na revíroch Ondava - č. revíru 4-1650-1-1 a Topľa - č. revíru 4-2810-1-1 od Božčickej hrádze po sútok s Ondavou aj s miestnou povolenkou MO SRZ Sečovce.

 

Nová podstránka - Vaše úlovky

bola pridaná 12.4.2013. Môžete sa pochváliť svojimi úlovkami a podeliť sa s ostatnými o informácie, ako sú uvedené pri už publikovaných fotkách. Vaše príspevky očakávame na mailovej adrese zverejnenej pri kontakte. Fotografie posielajte ako samostatnú prílohu mailu vo formáte jpg. alebo gif.