Vitajte na stránke MO SRZ Sečovce

Na našej  stránke chceme návštevníkov informovať o aktuálnom dianí v našej organizácii, aktivitách a novinkách. Uvedené informácie nie sú určené len členom našej Miestnej organizácie, ale všetkým záujemcom, ktorí majú radi posedenie pri vode, alebo sa rozhodujú, že rozšíria naše rady.

 

V čase konania súťaže Kaprový maratón 2021 platí pre nesúťažiacich všeobecný zákaz lovu n VN Sečovce v čase od 27.8.2021 od 17:00 do 29.8.2021 do 17:00. 

 

 

 

 

 

Zo zdravotných dôvodov sa povolenia na lov ryb budú vydávať od 9.2.2021

 

 

 

Zo zdravotných dôvôdov je výdaj povolení prerušený do 2.3.2021.  

 

 

 

OZNAM 

Vzhľadom na zlú pandemickú situáciu a zákazu zhromažďovania sa Výročná členská schôdza neuskutoční v plánovanom termíne. Na jej uskutočnenie je predĺžený termín do 30.9.2021. Termín konania VČS MO SRZ Sečovce bude vyvesený na webovej stránke , facebookovej stránke a na nástenke pri kancelárii MO SRZ Sečovce.  Ďakujeme za porozumenie.

 

 

 

 

Cena povolenia na lov rýb pre rok 2021 ostáva rovnaká ako to bolo v roku 2020.

 

 

 

 

Dôležitý oznam

Hospodári MO SRZ Sečovce oznamujú členom,že výdaj povolení na lov rýb pre rok 2021 bude prebiehať každý utorok a piatok v čase od 18:00 do 19:00 v kancelárii MO SRZ Sečovce. Prosíme o prísne dodržiavanie hygienických opatrení a pri čakaní na chodbe aby ste dodržiavali 2m rozostupy medzi sebou. Výdaj povolení začína dňa 30.12.2020

 

 

 

 

 

Akcia Medzinárodný deň detí ktorá sa mala konať dňa 07.06.2020 je zrušená ! 

 

OZNAM 

Hospodári MO SRZ Sečovce oznamujú, že výdaj povolení na lov rýb pre rok 2020 je od mesiaca Jún po telefonickej dohode s niektorým z hospodárov MO.

Výdaj povolení 

Hospodári MO SRZ Sečovce oznamujú svojím členom, že výdaj povolení na rok 2020 pokračuje  každý piatok v čase od 18:00 do 19:00
 
 
 
 
 
 
 
Oznam pre členov MO SRZ Sečovce

Výbor MO SRZ Sečovce oznamuje svojím členom že brigáda ktorá sa má uskutočniť dňa 25.4.2020 je ZRUŠENÁ !

 

Súťaž v love sumčeka amerického a súťaž v LRU-plávaná sú ZRUŠENÉ !

 

Školenie a skúšky nových členov sú preložené na neurčito. O termíne školenia budú uchádzači kontaktovaní. 

 
 
 
 
 
 
 
Dôležitý oznam !!!
Vzhľadom k mimoriadnej situácii vyhlásenej na Slovensku bolo v tejto súvislosti prijaté opatrenie aj v MO SRZ Sečovce na základe odporúčania Rady SRZ a to tak že:
  1. 1. Výdaj šekov a povolení na rok 2020 sa dnešným dňom t.j. 13.3.2020 prerušuje do konca mesiaca marec.
  2.  
  3. 2. Výdaj šekov a povolení bude pokračovať až od 3.4.2020
  4.  
  5. 3. Lehota na zaplatenie členského príspevku sa týmto predĺžuje do konca apríla 2020.
  6.  
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom výdaja šekov a povolení kontaktujte niektorého z hospodárov našej MO.
Za porozumenie ďakujeme
 
 
 
 
 

Pozvánka

Týmto pozývame všetkých členov MO SRZ Sečovce na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 8.3.2020 v reštaurácii Sportcafé na Kolárovej ulici v Sečovciach so začiatkom o 9:00 hod. s týmto programom  

 

Na podstránke Dokumenty sú zverejnené ceny povolení na rybolov na rok 2020.

Taktiež je tam zverejnený Miestny rybársky poriadok pre rok 2020.

Povolenia na rybolov sa budú vydávať v kancelárii MO SRZ Sečovce od 7.1.2020 každý utorok a piatok od 18:00 do 19:00 hod.

 
 

Grafické znázornenie privlastňovania si rýb a komentáre MŽP SR

je umiestnené v dokumentoch.
 
 
 

Nový zákon o rybárstve

Od 1.1.2019 sa rybári pri výkone rybárskeho práva riadia novými predpismi - Zákonom o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a  Vykonávacou vyhláškou MŽP SR č. 381/2018 .

Z tohto dôvodu bol vypracovaný pracovný materiál s výberom najdôležitejších zmien, ktorý by mohol slúžiť ako pracovná pomôcka pre rybárov počas oboznamovania sa s aktuálne platnou legislatívou. Nájdete ho TU:

Vo vlastnom záujme Vám odporúčame dôsledné naštudovanie kompletného znenia Zákona č. 216/2018 Z.z. a Vyhlášky MŽP SR č. 381/2018.

Na tomto odkaze si môžete pozrieť plné znenie Zákona:

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/216/20190101
 

Podstránka - Vaše úlovky

Pre oživenie stránky a povzbudenie súťaživosti by sme boli veľmi radi, keby  ste sa pochválili svojimi úlovkami a podelili sa s ostatnými rybármi o informácie, kde, za akých okolností, s použitím akého náčinia a pod. bola ryba ulovená. Svoje príspevky posielajte na e-mailovú adresu organizácie: mosrzsecovce@gmail.com. Fotografie posielajte ako samostatnú prílohu.

Ďakujeme a tešíme sa na vaše fotografie.

 

Vážení rybári

Dňa 23.4.2018 bola medzi MO SRZ Trebišov a MO SRZ Sečovce podpísaná nová dohoda o užívaní revírov Ondava a Topľa - od hrádze pri obci Božčice po sútok s Ondavodu pre členov MO SRZ Sečovce s miestnym povolením na rybolov. Dohoda je podpísaná na obdobie 4 rokov.

 

Pre záujemcov o prácu v rybárskej stráži

Nakoľko sa uvažuje o zvýšení počtu členov rybárskej stráže, záujemcovia o túto prácu môžu posielať svoje prihlášky na e-mail uvedený v kontaktoch. Prihláška by mala obsahovať základné údaje o žiadateľovi; kontakt pre poštu, telefón, e-mail; odkedy je členom SRZ resp. MO a tiež ochotu a možnosť dopravy na výkon kontroly na všetkých našich revíroch.

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!

Na základe sťažností občanov a listu starostky obce Trnávka žiadame všetkých rybárov o dodržiavanie §21 Zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, ktorý hovorí: "Pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty, z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov, vozidlo vchádzajúce na cestu musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo cestu".

Teda v prípade, že je poľná cesta rozbahnená, je vhodnejšie opúšťať rybník cestou okolo vodárne, kde najväčšia časť blata zostane na ceste medzi rybníkom a hlavnou cestou. Pokiaľ niekto musí odchádzať v takomto prípade cez obec Trnávka, očistite si láskavo kolesá pred tým, než vojdete do obce. V opačnom prípade nás obec upozorňuje, že prijme opatrenia na zamedzenie prístupu k vodnej nádrži.

Ďakujeme za porozumenie.

Výbor MO SRZ Sečovce.

 

Tričká s logom našej MO SRZ

Vážení priatelia, rybári.

Kliknutím na tento riadok si môžete prečítať bližšie informácie k objednaniu tričiek s logom našej MO SRZ.

 

Deti a mládež, ktorí sa chcú stať rybármi

nech kontaktujú pani Mitrovú v Centre voľného času v Sečovciach. Po absolvovaní príslušných predpísaných školení sa vykonajú skúšky.