Vitajte na stránke MO SRZ Sečovce

Na našej  stránke chceme návštevníkov informovať o aktuálnom dianí v našej organizácii, aktivitách a novinkách. Uvedené informácie nie sú určené len členom našej Miestnej organizácie, ale všetkým záujemcom, ktorí majú radi posedenie pri vode, alebo sa rozhodujú, že rozšíria naše rady.

 

MDD s rybičkou je úspešne za nami.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za veľmi príjemné chvíle strávené pri vode. Fotografie z akcie sú v galérii, výsledková listina súťaže detí v love rýb je v Dokumentoch.

 

Povolenia na rybolov sa od 15.5.2017 vydávajú len na základe telefonického dohovoru s hospodárom.

Vážení priatelia,

súžaž v love rýb udicou na plávanú máme úspešne za sebou. Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za hladký priebeh súťaže a príjemné stretnutie pri vode. Fotografie sú vo fotogalérii a výsledková listina v podstránke Dokumenty.

 

Nové príspevky v podstránke Aktuálne

Pre záujemcov o prácu v rybárskej stráži

Nakoľko sa uvažuje o zvýšení počtu členov rybárskej stráže, záujemcovia o túto prácu môžu posielať svoje prihlášky na e-mail uvedený v kontaktoch. Prihláška by mala obsahovať základné údaje o žiadateľovi; kontakt pre poštu, telefón, e-mail; odkedy je členom SRZ resp. MO a tiež ochotu a možnosť dopravy na výkon kontroly na všetkých našich revíroch.

Vážení priatelia, rybári

Nakoľko sa chystá novelizácia Stanov SRZ, žiadame členov, aby si pripravili svoje pripomienky resp. návrhy na zmenu Stanov SRZ, ktoré je potrebné predniesť členom výboru e-mailom alebo osobne v kancelárii MO SRZ Sečovce. Termín najbližšej výborovej schôdze je v podstránke Aktuálne.

 

Ceny členských príspevkov a povolení na rybolov na rok 2017 zostávajú v takej výške, ako vlani. Upozorňujem, že pri platbe prostredníctvom internetbankingu u členov, ktorí nemali za minulý rok odpracovanú brigádu, aby nezabudli pri platbe zohľadniť túto skutočnosť.

 

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!

Na základe sťažností občanov a listu starostky obce Trnávka žiadame všetkých rybárov o dodržiavanie §21 Zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, ktorý hovorí: "Pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty, z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov, vozidlo vchádzajúce na cestu musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo cestu".

Teda v prípade, že je poľná cesta rozbahnená, je vhodnejšie opúšťať rybník cestou okolo vodárne, kde najväčšia časť blata zostane na ceste medzi rybníkom a hlavnou cestou. Pokiaľ niekto musí odchádzať v takomto prípade cez obec Trnávka, očistite si láskavo kolesá pred tým, než vojdete do obce. V opačnom prípade nás obec upozorňuje, že prijme opatrenia na zamedzenie prístupu k vodnej nádrži.

Ďakujeme za porozumenie.

Výbor MO SRZ Sečovce.

Tričká s logom našej MO SRZ

Vážení priatelia, rybári.

Kliknutím na tento riadok si môžete prečítať bližšie informácie k objednaniu tričiek s logom našej MO SRZ.

 

Deti a mládež, ktorí sa chcú stať rybármi

nech kontaktujú pani Mitrovú v Centre voľného času v Sečovciach. Po absolvovaní príslušných predpísaných školení sa vykonajú skúšky.

             

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!

Na základe dohody s MO SRZ Trebišov, majú naši členovia možnosť uplatňovať výkon rybárskeho práva na revíroch Ondava - č. revíru 4-1650-1-1 a Topľa - č. revíru 4-2810-1-1 od Božčickej hrádze po sútok s Ondavou aj s miestnou povolenkou MO SRZ Sečovce.


 

Táto stránka by sa už mala dať pohodlne prezerať aj v mobilnom telefóne.

 
Nová podstránka - Vaše úlovky

bola pridaná 12.4.2013. Môžete sa pochváliť svojimi úlovkami a podeliť sa s ostatnými o informácie, ako sú uvedené pri už publikovaných fotkách. Vaše príspevky očakávame na mailovej adrese zverejnenej pri kontakte. Fotografie posielajte ako samostatnú prílohu mailu vo formáte jpg. alebo gif.