Vitajte na stránke MO SRZ Sečovce

Na našej  stránke chceme návštevníkov informovať o aktuálnom dianí v našej organizácii, aktivitách a novinkách. Uvedené informácie nie sú určené len členom našej Miestnej organizácie, ale všetkým záujemcom, ktorí majú radi posedenie pri vode, alebo sa rozhodujú, že rozšíria naše rady.

 


48 hodinový Kaprársky maratón 2014

Vážení priatelia rybári, ako sme sa dohodli na tohtoročnej výročnej členskej schôdzi, súťažiť budú môcť len vopred prihlásené dvojčlenné družstvá. Preto Vás prosíme, kto má záujem zúčastniť sa preteku, nech sa na súťaž prihlási telefonicky na čísla našich hospodárov, alebo e-mailom. Čísla nájdete vľavo - pri kontaktoch.

Uzávierka prihlášok je vo štvrtok 21.8.2014 o 2000  hod.

 

 

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!

Na základe dohody s MO SRZ Trebišov, majú naši členovia možnosť uplatňovať výkon rybárskeho práva na revíroch Ondava - č. revíru 4-1650-1-1 a Topľa - č. revíru 4-2810-1-1 od Božčickej hrádze po sútok s Ondavou aj s miestnou povolenkou MO SRZ Sečovce.

 

Vydávanie povoleniek na rybolov na rok 2014

Od 15.5.2014 sa povolenky na rybolov vydávajú iba na základe telefonického dohovoru s hospodármi. Telefónne čísla sú uvedené v kontaktoch.

 

Fotky zo súťaže v love rýb udicou - plávaná z 11.5.2014 sú vo fotogalérii. Výsledková listina je v podstránke Dokumenty pri Výsledkových listinách z minulých ročníkov.

 

Vo fotogalérii si môžete pozrieť fotky z úpravy vodnej nádrže v Bačkove ako aj z brigády v Dvoriankach.

 

Informácia o platení za povolenky bankovým prevodom:

Číslo účtu je uvedené pri kontaktoch. Ako variabilný symbol používajte dátum narodenia, ktorý uvádzajte napr. 01051998, teda bez medzier, bodiek, pomlčiek a pod. Pred uskutočnením platby si dobre preštudujte v podstránke Dokumenty - Poplatky - Povolenky 2014. Je potrebné zarátať všetky sumy, ktoré sa Vás týkajú, vrátane snemovej známky ako aj pokuty za neodpracovanú brigádu. Do kancelárie si treba zobrať členskú legitimáciu a výpis z účtu o uhradenej platbe. Hospodár upozorňuje, že povolenku nevydá, pokiaľ platba nebude úplná.

 

Pre záujemcov o prácu v rybárskej stráži

Nakoľko sa uvažuje o zvýšení počtu členov rybárskej stráže, záujemcovia o túto prácu môžu posielať svoje prihlášky na e-mail uvedený v kontaktoch. Prihláška by mala obsahovať základné údaje o žiadateľovi; kontakt pre poštu, telefón, e-mail; odkedy je členom SRZ resp. MO a tiež ochotu a možnosť dopravy na výkon kontroly na všetkých našich revíroch.

 

Deti a mládež, ktorí sa chcú stať rybármi

nech kontaktujú pani Mitrovú v Centre voľného času v Sečovciach. Po absolvovaní príslušných predpísaných školení sa vykonajú skúšky.

 

Táto stránka by sa už mala dať pohodlne prezerať aj v mobilnom telefóne.

 
Nová podstránka - Vaše úlovky

bola pridaná 12.4.2013. Môžete sa pochváliť svojimi úlovkami a podeliť sa s ostatnými o informácie, ako sú uvedené pri už publikovaných fotkách. Vaše príspevky očakávame na mailovej adrese zverejnenej pri kontakte. Fotografie posielajte ako samostatnú prílohu mailu vo formáte jpg. alebo gif.