Vitajte na stránke MO SRZ Sečovce

Na našej  stránke chceme návštevníkov informovať o aktuálnom dianí v našej organizácii, aktivitách a novinkách. Uvedené informácie nie sú určené len členom našej Miestnej organizácie, ale všetkým záujemcom, ktorí majú radi posedenie pri vode, alebo sa rozhodujú, že rozšíria naše rady.

 

Fotografie z brigády v Bačkove 

sú pridané vo fotogalérii. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich ochotu a odvedenú prácu.

 

Vážení priatelia,

najbližšie sa stretneme na jesenných brigádach, ktorých termíny sú uvedené v Kalendári akcií. Okrem toho budú ešte mimoriadne brigády pri úprave nádrže v Bačkove. Nakoľko termíny závisia aj od dodávateľa, prosíme našich členov, ktorí sú schopní a ochotní prísť pomôcť, aby sa nám  prihlásili e-mailom, alebo telefonicky. Až budeme vedieť termín prác, oslovíme ich.

Ďakujeme.

 

4. ročník 48 hodinového Kaprárskeho maratónu je úspešne za nami.

K aktuálnym fotkám sa dostanete cez Fotogalériu. Kompletné výsledky nájdete v Dokumentoch.

 

 

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!

Na základe dohody s MO SRZ Trebišov, majú naši členovia možnosť uplatňovať výkon rybárskeho práva na revíroch Ondava - č. revíru 4-1650-1-1 a Topľa - č. revíru 4-2810-1-1 od Božčickej hrádze po sútok s Ondavou aj s miestnou povolenkou MO SRZ Sečovce.

 

Vydávanie povoleniek na rybolov na rok 2014

Od 15.5.2014 sa povolenky na rybolov vydávajú iba na základe telefonického dohovoru s hospodármi. Telefónne čísla sú uvedené v kontaktoch.

 

Fotky zo súťaže v love rýb udicou - plávaná z 11.5.2014 sú vo fotogalérii. Výsledková listina je v podstránke Dokumenty pri Výsledkových listinách z minulých ročníkov.

 

Vo fotogalérii si môžete pozrieť fotky z úpravy vodnej nádrže v Bačkove ako aj z brigády v Dvoriankach.

 

Informácia o platení za povolenky bankovým prevodom:

Číslo účtu je uvedené pri kontaktoch. Ako variabilný symbol používajte dátum narodenia, ktorý uvádzajte napr. 01051998, teda bez medzier, bodiek, pomlčiek a pod. Pred uskutočnením platby si dobre preštudujte v podstránke Dokumenty - Poplatky - Povolenky 2014. Je potrebné zarátať všetky sumy, ktoré sa Vás týkajú, vrátane snemovej známky ako aj pokuty za neodpracovanú brigádu. Do kancelárie si treba zobrať členskú legitimáciu a výpis z účtu o uhradenej platbe. Hospodár upozorňuje, že povolenku nevydá, pokiaľ platba nebude úplná.

 

Pre záujemcov o prácu v rybárskej stráži

Nakoľko sa uvažuje o zvýšení počtu členov rybárskej stráže, záujemcovia o túto prácu môžu posielať svoje prihlášky na e-mail uvedený v kontaktoch. Prihláška by mala obsahovať základné údaje o žiadateľovi; kontakt pre poštu, telefón, e-mail; odkedy je členom SRZ resp. MO a tiež ochotu a možnosť dopravy na výkon kontroly na všetkých našich revíroch.

 

Deti a mládež, ktorí sa chcú stať rybármi

nech kontaktujú pani Mitrovú v Centre voľného času v Sečovciach. Po absolvovaní príslušných predpísaných školení sa vykonajú skúšky.

 

Táto stránka by sa už mala dať pohodlne prezerať aj v mobilnom telefóne.

 
Nová podstránka - Vaše úlovky

bola pridaná 12.4.2013. Môžete sa pochváliť svojimi úlovkami a podeliť sa s ostatnými o informácie, ako sú uvedené pri už publikovaných fotkách. Vaše príspevky očakávame na mailovej adrese zverejnenej pri kontakte. Fotografie posielajte ako samostatnú prílohu mailu vo formáte jpg. alebo gif.