Vitajte na stránke MO SRZ Sečovce

Na našej  stránke chceme návštevníkov informovať o aktuálnom dianí v našej organizácii, aktivitách a novinkách. Uvedené informácie nie sú určené len členom našej Miestnej organizácie, ale všetkým záujemcom, ktorí majú radi posedenie pri vode, alebo sa rozhodujú, že rozšíria naše rady.

 

POZOR ZMENA!!!

 

Výročná členská schôdza MO SRZ Sečovce bude v reštaurácii Sportcafe na Kolárovej ulici v Sečovciach dňa 13.3.2016 so začiatkom o 09:00 hod.

Ospravedlnenia neúčasti iba z vážnych alebo veľmi vážnych dôvodov nahlasovať e-mailom alebo telefonicky hospodárom MO na telefónne čísla uvedené v Kontaktoch do 11.3.2016.

Za pochopenie ďakujeme.

 

petícia Za živé rieky a čistú vodu - elektronická verzia spustená

Podrobnosti TU:

 

 

Vydávanie povolení

Povolenia na rybolov na rok 2016 sa  budú vydávať stále v utorok a piatok od 18:00 hod. do 20:00 hod.

 

 

O Z N A M !!!

Kancelária MO SRZ Sečovce je z technických príčin presťahovaná do budovy Obvodného úradu. Vchod do kancelárie je z Pribinovej ulice od mestskej polikliniky.

Ďakujeme dobrovoľníkom za nezištnú pomoc pri sťahovaní.

Nová kancelária MO SRZ Sečovce je TU:     - mapka

                                                                    - foto

 

Vážení priatelia rybári.

Pripomíname povinnosť odovzdať riadne vyplnený Prehľad o úlovkoch v Povolení na rybolov do 15.01.2016. Pri porušení tejto povinnosti podľa Stanov SRZ nebude nové Povolenie na rybolov na rok 2016 vydané.

 

 

Pre záujemcov o prácu v rybárskej stráži

Nakoľko sa uvažuje o zvýšení počtu členov rybárskej stráže, záujemcovia o túto prácu môžu posielať svoje prihlášky na e-mail uvedený v kontaktoch. Prihláška by mala obsahovať základné údaje o žiadateľovi; kontakt pre poštu, telefón, e-mail; odkedy je členom SRZ resp. MO a tiež ochotu a možnosť dopravy na výkon kontroly na všetkých našich revíroch.

 

Deti a mládež, ktorí sa chcú stať rybármi

nech kontaktujú pani Mitrovú v Centre voľného času v Sečovciach. Po absolvovaní príslušných predpísaných školení sa vykonajú skúšky.

             

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!

Na základe dohody s MO SRZ Trebišov, majú naši členovia možnosť uplatňovať výkon rybárskeho práva na revíroch Ondava - č. revíru 4-1650-1-1 a Topľa - č. revíru 4-2810-1-1 od Božčickej hrádze po sútok s Ondavou aj s miestnou povolenkou MO SRZ Sečovce.


 

Táto stránka by sa už mala dať pohodlne prezerať aj v mobilnom telefóne.

 
Nová podstránka - Vaše úlovky

bola pridaná 12.4.2013. Môžete sa pochváliť svojimi úlovkami a podeliť sa s ostatnými o informácie, ako sú uvedené pri už publikovaných fotkách. Vaše príspevky očakávame na mailovej adrese zverejnenej pri kontakte. Fotografie posielajte ako samostatnú prílohu mailu vo formáte jpg. alebo gif.