Vitajte na stránke MO SRZ Sečovce

Na našej  stránke chceme návštevníkov informovať o aktuálnom dianí v našej organizácii, aktivitách a novinkách. Uvedené informácie nie sú určené len členom našej Miestnej organizácie, ale všetkým záujemcom, ktorí majú radi posedenie pri vode, alebo sa rozhodujú, že rozšíria naše rady.

 

Výročná členská schôdza

sa bude konať v nedeľu 15.3.2015 o 900 hod. v reštaurácii Sportcaffe na Kolárovej ulici v Sečovciach. Prosíme o dochvíľnosť.

Členovia, ktorí sa z nejakého závažného alebo veľmi závažného dôvodu schôdze nemôžu zúčastniť nech svoje ospravedlnenia s uvedením dôvodu adresujú na e-mailovú adresu MO SRZ Sečovce, alebo jednotlivým členom výboru do 14.3.2015, (u PN aj po tomto termíne s nejakým dôkazom o čase PN). Predídu tým 5 € pokute za neúčasť na VČS.

Ďakujeme za pochopenie.

Tešíme sa na vás.

 

Vážení priatelia, rybári.

Po ostatnom Sneme SRZ sa už objavujú snahy o novelizáciu zákona a vykonávacích predpisov o rybárstve. Na nahliadnutie a pripomienkovanie zverejňujeme nám dostupnú pracovnú verziu Vyhlášky MŽP SR o rybárstve. Môžete si ju preštudovať a pripomienky predniesť na Výročnej členskej schôdzi dňa 15.3.2015, kde účasť prisľúbil aj člen Rady SRZ p. František Tomko. Pripomienkovanú verziu Vyhlášky si môžete stiahnuť tu:

 

Vydávanie povoleniek na rok 2015 bude každý utorok a piatok v čase od 1900 do 2000 hod.

Ceny jednotlivých druhov povolení nájdete v Dokumentoch.

 

Pre záujemcov o prácu v rybárskej stráži

Nakoľko sa uvažuje o zvýšení počtu členov rybárskej stráže, záujemcovia o túto prácu môžu posielať svoje prihlášky na e-mail uvedený v kontaktoch. Prihláška by mala obsahovať základné údaje o žiadateľovi; kontakt pre poštu, telefón, e-mail; odkedy je členom SRZ resp. MO a tiež ochotu a možnosť dopravy na výkon kontroly na všetkých našich revíroch.

 

Deti a mládež, ktorí sa chcú stať rybármi

nech kontaktujú pani Mitrovú v Centre voľného času v Sečovciach. Po absolvovaní príslušných predpísaných školení sa vykonajú skúšky.

 

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!

Prosba pre všetkých členov.

Prosíme všetkých, ktorí majú alebo môžu od svojich príbuzných a známych zohnať staré umelé Vianočné stromčeky, náhrobné vence, alebo materiál im podobný, aby kontaktovali telefonicky alebo e-mailom členov výboru. Potrebujeme ich na výrobu košov na výter zubáčov aj "plevelných" rýb.

 

Ďakujeme za spoluprácu.

 

Fotografie z jesenného zarybnenia sú zverejnené vo fotogalérii.

 

                                      

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!

Na základe dohody s MO SRZ Trebišov, majú naši členovia možnosť uplatňovať výkon rybárskeho práva na revíroch Ondava - č. revíru 4-1650-1-1 a Topľa - č. revíru 4-2810-1-1 od Božčickej hrádze po sútok s Ondavou aj s miestnou povolenkou MO SRZ Sečovce.


 

Táto stránka by sa už mala dať pohodlne prezerať aj v mobilnom telefóne.

 
Nová podstránka - Vaše úlovky

bola pridaná 12.4.2013. Môžete sa pochváliť svojimi úlovkami a podeliť sa s ostatnými o informácie, ako sú uvedené pri už publikovaných fotkách. Vaše príspevky očakávame na mailovej adrese zverejnenej pri kontakte. Fotografie posielajte ako samostatnú prílohu mailu vo formáte jpg. alebo gif.